Actualitat

14 de maig de 2019

El passat 14 de maig el senyor Adam Brillas va fer entrega d’una màquina d’escriure que havia estat propietat de Tom Sharpe. Es tracta d’una Smith-Corona que l’escriptor britànic va portar a reparar pocs mesos abans de morir. La màquina va quedar en aquest taller d’Hostafrancs dedicat a la reparació i venda de màquines d’escriure.

Brillas ha guardat la màquina d’escriure durant més de 6 anys, i durant tot aquest temps ha rebut moltes ofertes de compra, però ha esperat que la Fundació es posés en contacte amb ell, i l’ha cedit gratuïtament a la Fundació.