Beques

Divendres 24 de desembre

La Càtedra Tom Sharpe, impulsada per la Fundació Tom Sharpe i la Universitat de Girona, ha creat la Beca d’Estudi Tom Sharpe amb l’objectiu de posar a disposició dels investigadors l’arxiu documental sobre l’obra de l’autor britànic.

La beca està dotada amb 3.000 euros i s’atorga al millor projecte d’estudi presentat, en el qual parli sobre qualsevol aspecte de la vida i l’obra de Tom Sharpe.

El passat 22 de desembre, el jurat format per Montserrat Verdaguer (presidenta de la Fundació Tom Sharpe), Carme Fenoll (vocal de la Fundació Tom Sharpe), Jaume Rufí i Xavier Pla (representants de la Universitat de Girona) i Josep Maria Prat Sàbat, com a secretari sense vot, es va reunir per examinar les propostes presentades a la Beca d’Estudi Tom Sharpe 2021.

Després de valorar tots els projectes va acordar per unanimitat concedir la Beca d’Estudi Tom Sharpe 2021 al Projecte presentat per Álvaro Muñoz Hernández (València, 1997).