Tom Sharpe

La Fundació Tom Sharpe és una entitat sense ànim de lucre que té la voluntat de potenciar l'estudi i la promoció de l'obra literària de l'escriptor, tant a Catalunya com en l'àmbit internacional. La Fundació es regeix pels seus estatuts i per les disposicions que estableix el Patronat.

President: Montserrat Verdaguer Clavera, metge neuròleg

Vicepresident: José María Pérez-Collados, catedràtic d'Història del Dret Universitat de Girona

Secretari: Josep Maria Prat Sàbat, advocat

Vocals: Xavier Rocas Gutiérrez, arqueòleg i museòleg, en representació de l'Ajuntament Palafrugell, Isabel Verdaguer Clavera, professora titulada del Departament Filologia Anglesa Universitat de Barcelona

Fundació Tom Sharpe
Carrer de Sant Martí, 18
17200 Palafrugell
info@fundaciotomsharpe.org