Actualitat

Dimecres 9 d'octubre

El 2010 Tom Sharpe va rebre el primer Premi de la mostra Ja! Bilbao, en aquell moment anomenat «La Risa de Bilbao», el festival destaca la importància de l’humor en les arts, especialment en la literatura. S’organitzen taules rodones, trobades entre escriptors, presentacions de llibres, exposicions i activitats teatrals, entre d’altres accions.

Amb motiu de la celebració dels deu anys, s’ha fet una exposició a la sala BBK amb totes les fotografies dels premiats. La imatge del festival ha estat la de l’escriptor Tom Sharpe, aixecant el guardó. Carolina Ontivero va comentar que aquell moment des de l’organització van tenir un gran espant, pensant en la possibilitat que li caigués el guardó sobre el cap de Sharpe, a causa del gran pes de l’escultura.

Aquest passat 27 de setembre, Montserrat Verdaguer, presidenta de la Fundació Tom Sharpe, va assistir a la desena edició. Juan Bas i Carolina Ontivero, directors del Festival, es van reunir i conversar al restaurant «El Arandia de Julen», amb motiu de la celebració, junt amb les escriptores Elisa Victoria, Sabina Urraca i el periodista i escriptor, Iñigo Dominguez. Aprofitant la trobada, es van escriure diferents dedicatòries a la Fundació als llibres d’aquests escriptors.

Ja! Bilbao Festival dedica unes paraules de rècord a Tom Sharpe

Després de l’assistència de Verdaguer al Ja! Bilbao Festival, l’esdeveniment ha dedicat unes paraules recordant a Tom Sharpe i el seu pas durant l’edició inaugural del 2010. Ha estat publicat a les xarxes socials del festival.