Actualitat

21 d'octubre de 2018

Club de lectura al voltant de les obres de l’escriptor Tom Sharpe, amb exemplars en anglès, català i castellà. En aquesta primera sessió es va llegir “Wilt” i es va comptar amb la presència de Llàtzer Moix. Coordina Miquel Martin. Organitzat per la Biblioteca de Palafrugell amb la col·laboració de la Fundació Tom Sharpe.