Actualitat

Novembre de 1998

El novembre de 1998 Tom Sharpe va ser convidat a la Universitat de Vigo per la profesora Celia Vázquez, que és l’autora del llibre “El humor como máscara del desencanto en las novelas de Tom Sharpe”.

Aquest llibre gira entorn a l’humor amb unes claus definitòries i una presentació analítica de les diverses teories. A això li segueix un breu repàs a la tradició còmica en la novel·la anglesa contemporània, en què s’intenta establir si existeix de veritat un humor nacional analitzant la seva literatura. Es presenta una visió succinta dels novel·listes contemporanis anglesos i el seu peculiar humor i es parla de la continuació d’aquesta tradició novel·lística iniciada al segle XVIII. La vida i l’obra de Tom Sharpe proporcionen el teló de fons necessari per desenvolupar l’objectiu principal d’aquest treball, que és l’estudi detallat dels mons que formen la seva novel·lística en què es reflecteix un desencant evident. És de destacar l’enorme tendència que Sharpe sent cap a l’element incongruent dins del seu humor. Encara que aquest autor s’embarca en la tasca de donar un sentit lògic i realista a tot el que escriu i encaixar-ho dins de la vena humorística, algun personatge es resisteix a pertànyer a aquest esquema que l’autor crea. El llibre acaba amb els mons que conformen la seva obra i que es repeteixen dins la seva activitat creadora. S’utilitza una profusió d’exemples que deixen clar que per Sharpe l’humor respon a la violència i al desencís com a forma literària, i és el seu alleujament.